نکات درمانی و آموزشی حول کرونا


Medicine | General Medicine
6 Sections
11 People Enrolled
Created byمعاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
Free
Available on app & website

Course Sections

1. سخنان آقای دکتر حسین خلیلی
1 Views
2. سخنان آقای دکتر حسین خلیلی - بخش 2
3. سخنان آقای دکتر محمدرضا صالحی
4. سخنان آقای دکتر اتابک نجفی
5. سخنان خانم دکتر مونا طلسچیان
6. سخنان آقای دکتر امیررضا رادمرد