Colorectal Cancer Congress

calendar Joined June 2019

Bio :

کانون هم‌اندیشی سرطان کولورکتال که از سال 1387 به همت اساتید گروه‌های مرتبط با سرطان کولورکتال (جراحی، گوارش، رادیوانکولوژی، مدیکال انکولوژی، رادیولوژی و پاتولوژی) در بیمارستان امام خمینی (ره) تشکیل گردید، توانست گام‌های بلند و مؤثری در ارتقای تشخیص، درمان و پیگیری مناسب این بیماران بردارد. علاوه بر این بانک اطلاعاتی بیماران حاوی پارامترهای مختلف ایجاد شده است که بستر مناسب برای پژوهش و طرح‌ها ی تحقیقاتی ایجاد شده است که خود می تواند کمک بزرگی به این بیماران در آینده کند. این کانون تجربیات خود و مطالب نوین در زمینه تشخیص و درمان کانسر کولورکتال را در قالب کنگره تازه‌های کانسر کولورکتال ارائه می نماید. امید است مطالب ارائه شده بصورت سخنرانی، پانل، مقاله و پوستر بتواند راهگشای مناسب در درمان این بیماری باشد. کانون هم اندیشی سرطان کولورکتال پذیرای همفکری و انتقال تجربیات همکاران در جهت ارتقای سطح کیفی خود می باشد. با توجه به راه اندازی تیم تشخیصی درمانی بیماری التهابی روده با همکاری گروههای جراحی – گوارش – پاتولوژی و رادیولوژی در سال گذشته در این مرکز بر آن شدیم که امسال قسمتی از سمینار را به چالشهای درمانی این دسته از بیماران بپردازیم.

Select one of the tabs