Service

EXIR NANO SINA

calendar Joined March 2021
last seen Mar 14 at 3:16 PM

Bio :

شرکت دانش بنیان اکسیرنانوسینا در سال 1388 تاسیس گردید که باحمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری آغاز به کار نموده است. این شرکت داروی ضد سرطان نانولیپوزومی دوکسوروبیسین هیدروکلراید تزریقی و همچنین داروی نانولیپوزومی ضد قارچ و ضد لیشمانیای آمفوتریسین B تزریقی را با بهره گیری از فناوری نانو تولید نموده است. علاوه بر این داروهای سیناکورکومین و سینالیو از محصولات شرکت میباشد. علاوه بر این فراورده دوکسوروبیسین هیدروکلراید لیپوزومی با نام تجاری سینادوکسوزوم نیز در حال تولید می باشد. فرآورده نانولیپوزومی دوکسوروبیسین هیدروکلراید تزریقی در اسفند ماه 1389 در جشنواره کارمضاعف،همت مضاعف با حضور مقام معظم رهبری معرفی و رونمایی شد و در تاریخ مهر ماه 1390 با حضور ریاست جمهوری معرفی گردید. در جشنواره و نمایشگاه فناوری های نانو در مهر ماه 1390 به عنوان تنها شرکت تولید کننده نانو دارو حضور یافت که با استقبال شایان توجهی روبرو شده است و وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران ، وزیر محترم امور خارجه و جمعی از هیات دولت از دستاوردهای این شرکت بازدید به عمل آورده اند. مجوز توليد اين دارو از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در آبان ماه سال 1390 صادر گردید. شرح فعالیت: انجام کلیه امور مطالعات کاربردی توسعه و تولید در ارتباط با فراورده های دارویی به ویژه مبتنی بر پایه فناوری نانو لیپوزومی دستاورد شاخص در زمینه نانو: فراورده دارویی ضد سرطان نانولیپوزومی داکسوروبیسین تزریقی 20mg/10ml و 50mg/25ml و داروی نانولیپوزومی ضد قارچ و ضد لیشمانیای آمفوتريسين B تزریقی50mg/vial

Select one of the tabs