Organization
star

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

calendar Joined October 2020
last seen Aug 8 at 9:47 PM

Bio :

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با 8 دانشکده فعال، بیشتر از 20 هزار دانشجو و افزون بر 500 عضو هیات علمی دانشگاهی سرآمد در بخش آموزش و پژوهش علوم پزشکی محسوب می شود. دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران تنها دانشگاه علوم پزشکی کشور است که در آن رشته های زیر مجموعه وزارت بهداشت و وزارت علوم بصورت همزمان دائر بوده و همکاری های بین رشته ای مربوطه به بهترین شکل ممکن انجام می شود

post Please login to see more!