Organization
star

مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

calendar Joined November 2020
last seen Jun 18 at 7:34 AM

Bio :

مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در دوره حاضر با مدیریت آقای دکتر مهدی وطن پور هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی و معاونت سرکار خانم دکتر نوشین باریک رو عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فناوری‎های نوین فعالیت می ‎نماید. این مرکز دارای هشت کمیته می‎ باشد که در حیطه ‎های مختلف همکاری می ‎نمایند. این حیطه‎ ها شامل موارد ذیل می ‎باشد: آموزش مجازی، توانمندسازی اساتید، برنامه‎ ریزی درسی، طرح درس و طرح دوره، ارزیابی و ارزشیابی، دانش‎ پژوهی طرح‎ های توسعه‎ ای و جشنواره‎ ها، آموزش دانشجویی، آموزش بالینی، بین ‎‎المللی ‎سازی.

Select one of the tabs