Organization

مرکز رشد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

calendar Joined November 2020
last seen Jan 2 at 11:59 AM

Bio :

معرفی مرکز رشد فناوری اطلاعات سلامت دانش و فناوری اطلاعات با سرعتی قابل توجه نسبت به سایر علوم در مسیر رشد و توسعه قرار دارد. استفاده از این فناوری در عرضه خدمات سلامت می تواند به ارتقاء کیفیت زندگی، توزیع عادلانه خدمات و امکانات و نیز بهبود شاخصهای زندگی سالم کمک نماید. بررسی نیروی کار و شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات در کشور نشان می دهد علیرغم توانائیهای تخصصی این گروه از فعالان، به علت عدم آشنایی کافی آنان با موضوعات جاری در حوزه سلامت و نیازهای آن، عملا از تمامی توانائیهای موجود در کشور استفاده به عمل نمی آید. دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی کشور می تواند از طریق تسهیل ارتباط بخشهای متولی ارائه خدمات سلامت و متخصصین فناوری اطلاعات این نقیصه را کاهش دهد. پتانسیل های موجود در دانشگاه از یک سو و چشم انداز کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی دیگر، شرایط مناسبی را برای بروز ایده های نو فراهم ساخته است. مرکز رشد فناوری اطلاعات سلامت، با هدف حمایت از شرکت های نوپای دارای ایده های نو در زمینه فناوری اطلاعات سلامت از تابستان ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز نمود. این مرکز از طریق فراهم کردن پوشش سازمانی و استقرار شرکتها و هسته های فعال، از ایجاد سامانه های نوین نرم افزاری، خدمات نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات و نیز پرورش ایده های جدید و بکر توسط واحدهای فناور نوپا پشتیبانی می کند. استراتژی این مرکز پذیرش و حمایت از شرکتهایی است که در زمینه های فناوری اطلاعات و منطبق با علوم روز و نیازهای اساسی جامعه فعالیت می نمایند و فعالیتشان توجیه فنی و اقتصادی لازم را داراست

Select one of the tabs