Organization

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

calendar Joined June 2021
last seen Sep 14 at 1:57 PM

Bio :

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با جمعیت بالغ بر 5 میلیون 540 هزار شهروند ساکن در محدوده شرق، شمال شرق و جنوب شرق استان تهران، بزرگترین جمعیت تحت پوشش دانشگاه های استان تهران را دارد. معاونت درمان بعنوان یکی از معاونت ها و متولی حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی علوم پزشکی شهید بهشتی است، و با برخورداری از نیروهای باتجربه و کارآمد و آموزش دیده و حمایت مسئولین و بکارگیری تجهیزات به روز در راستای انجام رسالت خویش با رعایت استانداردهای ملی گام برمیدارد.

Select one of the tabs