Organization

معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی تهران

calendar Joined May 2021
last seen Nov 22 at 2:49 PM

Bio :

معاونت غذا و دارو به عنوان يکي از معاونت هاي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران مشتمل بر اداره غذا، اداره دارو، واحد فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل، واحد پایش فراورده های سلامت، واحد تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه می باشد و با اهداف زیر به ارائه خدمات مرتبط با سلامت جامعه می پردازد: • ارتقاي سطح سلامت جامعه • ارتقا و بهبود دسترسی مردم به خدمات دارويی • افزايش سطح تكنولوژی و دانش فنی در توليد مواد غذايی، آرايشی و بهداشتی • ارتقاء سطح کيفي و کمي خدمات در عرصه دارو، غذا، مواد آرايشي و بهداشتي • تقويت واحد پژوهش و ارتقاء کيفي نظام اطلاع رساني تغذیه و دارو • ارتقاء سطح آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت محصولات غذايي ، آرايشي و بهداشتي کارخانجات توليدي • توزيع عادلانه خدمات دارويي در سطح مناطق تحت پوشش • نظارت بر تجويز و مصرف صحيح دارو از طريق كميته تجويز و مصرف منطقي دارو و سعي در كاهش ميانگين اقلام دارويي نسخ تا سطح بالاترين استاندارد ها. • برخورد با پديده قاچاق دارو، غذا و آرایشی و بهداشتی با توجه به وظايف مصوب در ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سلامت محور • تامين و تدارك داروهاي بيماران خاص و صعب العلاج. • نظارت بر نحوه نگهداري داروهاي خاص و مواد اعتيادآور و حسن اجراي امور. • نظارت بر تجهيزات و ملزومات پزشکی در مراکز درمانی با‌ انجام بازدیدهای ارزیابی مراکز دولتی و خصوصی، رسيدگي به شكايات واصله به مدیریت و ارجاع موارد تخلف به اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی و مراجع قانونی • برگزاری گشت‌های مشترک با اصناف، تعزیرات و نیروی انتظامی جهت بازدید عطاری‌های حوزه نظارتی • بازرسی از کارخانه‌های تولید فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل • دریافت و بررسی شکایت‌های واصله تلفنی و حضوری از عطاری‌ها، باشگاه‌ها، مراکز غیرمجاز عرضه فرآورده‌های طبیعی و...

Select one of the tabs