Organization
star

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

calendar Joined December 2020
last seen Aug 30 at 1:58 PM

Bio :

معاونت بهداشت مسئول مدیریت برنامه‌های بهداشتی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این معاونت بر اساس شرح وظائف پيش‌بيني شده در سيستم بهداشتي در قالب 14 واحد ستادي به برنامه‌ريزي، آموزش، هدايت، نظارت، سازماندهي و ارزشيابي برنامه‌ها در واحدهای ارائه دهنده خدمت مي‌پردازد. معاونت بهداشت دانشگاه، وظيفه اصلي خود را در قالب ايجاد پل ارتباطي میان جامعه و نيازهاي بهداشتي از يك طرف و نقش آموزش مبتني بر جامعه در دانشگاه از سوي ديگر و انجام پژوهش‌هاي كاربردي به انجام می‌رساند. مسئولیت ارائه خدمات سلامت سطح یک به گروه‌های مختلف سنی در مناطق تحت پوشش دانشگاه، پیش‌گیری از بیماری‌ها، شناسایی زودهنگام (غربالگری ) تشخیص و درمان، کاهش ابتلا به بیماری‌ها، ارتقای عادلانه سلامت در مناطق تحت پوشش، افزایش رضایت‌مندی گیرندگان خدمت و ارائه دهندگان خدمت، توانمندسازی افراد از طریق خودمراقبتی و ترویج شیوه زندگی سالم و بهبود کیفیت و سبک زندگی و افزایش امید به زندگی سالم از دیگر خدمات واحدهای تحت پوشش این معاونت است.

Select one of the tabs