مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران

calendar Joined September 2020
last seen Dec 12 at 7:25 AM

Bio :

مجموعه ویدئوهای مربوط به کارگاه‌ها و وبینارهای آموزشی دفتر توسعه فناوری دانشگاه تهران در بخش اپیزودهای همین صفحه در دسترس شما قرار دارد.

Select one of the tabs