Service

شرکت نوین طب خاورمیانه

calendar Joined February 2021
last seen May 1 at 5:35 PM

Bio :

شركت نوین طب خاورمیانه جهان تولید کننده و ارائه دهنده محصولات محافظ اشعه ایکس، فعال در زمینه طراحی،ساخت و اجرای عملیات ایزولاسیون مراکز درمانی و تصویربرداری ضمن متعهد نمودن خویش در انجام مدیریت ریسک در جهت تولید محصولات ایمن برای مصرف کننده مطابق با استانداردهای ملی وبين المللي ISO9001:2015 / ISO13485:2016/ IEC613313:2014/ IEC61331-1:2014 .طرح ریزی و پیاده سازی گردیده است

post Please login to see more!